Loading...

TRASADrugi etap 11 Lutego 2024 roku, start o godzinie 11.00.

  GÓRSKI BIEG NAWOJA  III  ETAP     10  MARCA  2024   NIEDZIELA   start godzina: 11.00

RAPORT  z  TRASY - 


TRASA  GŁÓWNA:  Długość  7 km , podbiegi 300 m.
Drogi utwardzone 0,2 km długości, dobieg na boisku 0,1 km długości, pozostała część trasy prowadzi drogami
i ścieżkami nieutwardzonymi.  6,5 km trasy prowadzi przez tereny leśne, 0,4 km przez tereny otwarte,
0,1 km dobieg do mety na boisku.   

TRASA BIEGU GŁÓWNEGO

TRASA  KRÓTKA:  Długość  3 km ,  podbiegi  60 m.
Trasa krótka prowadzi drogami leśnymi nieutwardzonymi w całości w terenie leśnym,
dobieg do mety - 200m na boisku. 
TRASA BIEGU KRÓTKIEGO

OZNACZENIA TRAS W TERENIE:


Przykładowy sposób oznaczenia trasy w terenie:


Nawojowa Góra ul.Sportowa 2a
+48 606942498