Loading...

REGULAMIN


          GÓRSKI  BIEG  NAWOJA   2024  -  REGULAMIN BIEGU
Górski Bieg Nawoja jest cyklem 3 biegów terenowych o charakterze popularyzacyjnym
w którym uczestnicy pokonują w terenie wyznaczoną przez organizatora trasę.
Trasa wyznaczona jest za pomocą znaków, taśm i wstążek.
Biegi rozgrywane są w III rundach w terminach: 14 stycznia 2024, 11 lutego 2024, 10 Marca 2024 roku.
Bieg Główny jest rozgrywany na dystansie 7 km, bieg krótki - towarzyszący na dystansie 2,7 km.
Zawody mają charakter otwarty a zawodnicy uczestniczą w biegu na własną odpowiedzialność,
niepełnoletni mogą wystartować po złożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Organizatorem biegu jest Ludowy Klub Sportowy GÓRZANKA Nawojowa Góra,
współorganizatorem MS SYSTEM  Kraków.
Organizator zawodów jest administratorem danych uczestników biegu i zastrzega sobie prawo
wykorzystania i przetwarzania danych i wizerunków uczestników biegu do celów promocyjnych zawodów.
Zawodnicy startują z przypiętym w widocznym miejscu numerem startowym przyznanym przez organizatora.
Organizator może wykluczyć z biegu uczestnika który nie będzie przestrzegał regulaminu
lub w trakcie biegu nie podporządkuje się poleceniom obsługi trasy.
Zawodnicy klasyfikowani są w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
K i M 19: Urodzeni w latach  2005 - 2007, dopuszcza się udział młodszych zawodników za zgodą organizatora.
K i M 20: Urodzeni w latach 2004-1995.
K i M 30: Urodzeni w latach 1994-1985.
K i M 40: Urodzeni w latach 1984-1975.
K i M 50: Urodzeni w latach 1974-1965.
K i M 60: Urodzeni w latach 1964-1955.
K i M 70: Urodzeni w roku 1954 i wcześniej.
Trasa krótka kategorie wiekowe:
K i M 10: Urodzeni w roku 2014 i młodsi
K i M 13: Urodzeni w latach 2011-2013
K i M 16: Urodzeni w latach 2008-2010.
K i M 19: Urodzeni w latach 2007-2005.
K i M 20: Urodzeni w roku 2004 i starsi
W każdym z etapów nagrodzeni zostaną zawodnicy którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej kategorii.
W klasyfikacji łącznej całego cyklu nagrodzeni zostaną zawodnicy do 6 miejsca w każdej kategorii, o kolejności decyduje czas łączny 3 etapów.
Każdy zawodnik który ukończy cały cykl otrzyma pamiątkowy medal.
Interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatora biegu.


Nawojowa Góra ul.Sportowa 2a
+48 606942498