Loading...


GÓRSKI  BIEG  NAWOJA  2019'

Maja  Garbacik i Przemysław Babula zwycięzcami finałowego etapu.

Beata Winiarczyk-Jadach i Marcin Biederman zwycięzcami cyklu biegu.

Zwycięzcom - czyli wszystkim bo w takim biegu każdy jest zwycięzcą gratulujemy i dziękujemy za udział.
Było nam bardzo przyjemnie że mogliśmy zaprezentować walory Górzanki i przestrzeni jej otaczających.
Zapraszamy na przyszłoroczną edycję.
Dziękujemy panu burmistrzowi mista i gminy Krzeszowice Wacławowi Gregorczykowi za patronat nad biegiem, RED BOWLING CLUB z Krzeszowic za pyszną grochóweczkę, Nadleśnictwu Krzeszowice w Zabierzowie
za tłuczki do pieprzu i wsparcie biegu, Studiu Wydawniczemu PLAN z Wrocławia za nagrody
oraz Małopolskiemu Związkowi Orientacji Sportowej za wsparcie sprzętowe.

GÓRSKI  BIEG  NAWOJA 
Nawojowa Góra stadion LKS GÓRZANKA
III runda - Niedziela  10 Marca 2019 roku 

Sponsorem nagród finałowej rundy biegu jest STUDIO WYDAWNICZE PLAN z Wrocławia
wydawca  planów, map i przewodników najciekawszych miejsc świata.

   www.plan.pl

Maja Garbacik i Tomasz Ogorzały zwycięzcami I etapu,
Adrianna Biederman i Dariusz Marek  zwyciężcami
II etapu, dziękujemy za udział.
W zakładce "Zdjęcia"ciekawe ujęcia do przeglądnięcia.

          G Ó R S K I    B I E G    N A W O J A
 Bieg terenowy na trasie głównej o długości 7 km i przewyższeniu 265 metrów
oraz krótkiej na dystansie 2,7 km w terenie pagórkowatym o niewielkim przewyższeniu - 55 metrów.
Bieg rozgrywany w 3 etapach w dniach: 27 STYCZEŃ- I runda,  17 LUTY- II runda,  10 MARZEC-finał 
   w kompleksie leśnym doliny Borowca i Góry Bukowej.
Centrum biegu na stadionie LKS GÓRZANKA  Nawojowa Góra, w Nawojowej Górze ul. Sportowa 2a.
    Współrzędne centrum biegu:     50 06’38.5”N   19 39’59.2”E   .
Biuro zawodów czynne od godziny 9.30.   
Start o godzinie  11.00.
Zakończenie biegu o godzinie 12.30.
Raport z tras w zakładce TRASY.
Teren biegu w dniu 17 stycznia 2019 roku.


Nawojowa Góra ul.Sportowa 2a
+48 606942498